تاریخ های مهم جشنواره

 

 

گاهشمار جشنواره:

ثبت نام اولیه و ارسال آثار: پس از اعلام فراخوان الی ساعت 24 روز شنبه پانزدهم دی ماه 1397

7 روز مهلت اعلام نتایج اولیه

اعلام نتایج داوری اولیه طرح های ارسالی (آغاز روند ساخت ماکت و پرزانته نهایی): شنبه 22 دی ماه 1397

15 روز مهلت ساخت ماکت و پرزانته

مهلت ارسال ماکت به همراه ارائه نهایی: شنبه 6 بهمن ماه 1397

7 روز مهلت اعلام داوری ماکت و پرزانته  

اعلام نتایج داوری ماکت و پرزانته نهایی "آغاز روند ساخت آثار منتخب" : شنبه 13 بهمن ماه 1397

سی روز مهلت ساخت آثار نهایی

آخرین مهلت تحویل آثار ساخته شده نهایی: شنبه 11 اسفند ماه 1397

افتتاحیه جشنواره و نمایش آثار نهایی: پنج شنبه 16 اسفند ماه 1397

مدت نمایش آثار سه روز "برگزاری کارگاه آموزشی" در طول برگزاری نمایشگاه

اختتامیه جشنواره و اعلام برندگان نهایی: سه شنبه 21اسفند ماه 1397 "روز سازمان زیباسازی"

 

تعداد نمایش: 1194 دفعه
منتشرشده در سایر
زمان آخرین ویرایش: سه شنبه, 13 آذر 1397 08:44